Koučink & mentoring

Kamenný obchod slouží zároveň jako terapeutický prostor, kde můžete na vlastní kůži vnímat požehnanou přítomnost vzácných kamenů.

V koučinku se soustředím na práci s osobními tématy, zatímco při mentoringu předávám své bohaté zkušenosti z obchodního světa, které kombinuji s vědomým přístupem k podnikání.

“Cesta do svého nitra” je individuální koučovací program, ve kterém zvu klienty k průzkumu témat sebehodnoty, sebelásky, vztahů, sexuality, zažitých traumat a odhalení jejich příčin. Pomáhám lidem získat odvahu k vytvoření prostoru pro důležité životní změny. Aby žili šťastný a autentický život v pravdě.

Začínající i zkušené podnikatele podporuji business mentoringem, kde se pomocí koučinku můžete podívat dovnitř, uzdravit svůj vztah k sobě, k životu i k podnikání. Zvu Vás k převzetí zodpovědnosti za vlastní tvorbu i život.  Nastavte si vize a úspěšné obchodní cíle, překonejte limity, objevte své dary a poklady. 

Spolupracuji s menšími podnikateli, kteří jsou otevřeni vědomému přístupu k podnikání v lehkosti a radosti. Sdílím dobré i špatné zkušenosti z vlastního projektového řízení a také čerpám z let práce marketingové manažerky pro obchodní firmy.

Při své práci využívám zkušenosti z mentorského výcviku a širokou praxi s lidmi. Vedu klienty přes tělo a emoce pro objevení vlastních vnitřních zdrojů, kde hledají zodpovědnost za sebe a svůj život.

Jak v práci s lidmi využívám podporu kamenů

Pomoc kamenů je vhodná při hloubkové práci s emocemi, asistuji i s výběrem kusu osobního, dle klientova záměru.

Kameny dovedou podpořit a usměrnit lidské procesy. K uvolnění nahromaděných emocí přizývám Nefrit, pro harmonizaci menstruačního cyklu a ženských témat je dobrý Růžový Kalcit. Řešíme-li sebehodnotu, chce-li si klient ujasnit svou vizi nebo poznat své dary, přizvu ke spolupráci Lapis Lazuli. Pokud je tomu proces otevřen, můžeme pracovat s dračí energií.

Pro klienta a jeho záměr umím vybrat vhodný osobní kámen. Řešíme různá témata, od těch fyzických, až po podporu harmonických rodinných vztahů. Vcítěním se do konkrétní alchymie člověka, jeho záměru a okolností mohu doporučit vhodný postup spolupráce s kamenem. Provázím procesem svobodného výběru, aby klient sám poznal, který je pro jeho situaci, popřípadě cíl, momentálně nejvhodnější.

Pokud nejste z Prahy nebo blízkého okolí a máte zájem o spolupráci se mnou, individuální setkání probíhá i online formou přes platformu Zoom. Bližší informace najdete na mém osobním webu www.martinastekla.cz.