O artefaktech

Sdílím vzácnost nefritových artefaktů z období neolitické Číny s dračí energií.

Inspirujte se jejich silou, a využijte jejich potenciál ke svému osobnímu růstu, stejně jako k vytvoření harmonického a bohatého domova.

Pomohu Vám s výběrem osobního pomocníka 
pro konkrétní záměr či přání.

Specializuji se na artefakty.

Disky Bi – novodobé bez zdobení.

Disky Bi – z období neolitické Číny se zdobením

Draci – koláčkoví

Draci – céčkoví

Co je to "vzácný artefakt"?

Jedná se o posvátný kamenný předmět s odhadovaným stářím mezi 1500 – 5000 lety. Kromě velké historické hodnoty jsou i živoucím kulturním odkazem antické Číny. Novodobé artefakty pak nesou jejich sílu a dědictví i do příštích generací. 

Osobně je vnímám jako Bytosti. Jsou mými průvodci, ochránci a velkými učiteli. Učí mě především pokoře, trpělivosti a sebehodnotě.

Z čeho jsou artefakty vyrobeny?

Nefrit

Nefrit a Jadeit by se v čínské kultuře daly označit za kameny Bohů. Je to jediná oblast, kde je lidé bez přerušení uctívají po celá tisíciletí, a považují je za cennější než diamant nebo drahé šperky. V Číně mají pro oba nerosty jednotný název , anglicky Jade. Přestože se jedná o rozdílné minerály, nabízím je v jedné kategorii tak, jak jsou spolu spjaty svým historickým významem a vysokou hodnotou.

 

Nefrit i Jadeit jsou spojeny se srdeční čakrou, proto učí zdravé sebelásce a také podporují vřelé vztahy k ostatním lidem. Vyzařují pozitivní energii, která příznivě ovlivňuje životní vitalitu a svěžest. Jsou symbolem štěstí, moudrosti, bohatství duchovního i světského. Dokáží zklidnit emoce a rozbouřenou mysl, pomůžou k harmonii mysli i ducha. V původní čínské medicíně byl Nefrit používán i jako léčivý nástroj, zejména pro očistu organismu a podporu imunity. Byl považován za kámen dlouhověkosti, neboť podporoval ozdravné procesy v těle. 

Odkud pochází?

Nejstarší nálezy těchto předmětů sahají na území dnešní Číny z období raného neolitu, přibližně 5000 let před naším letopočtem. Jak moc si Číňané Nefritu a Jadeitu cenili dokládá staré přísloví: 

„Zlato je drahé, ale Nefrit je nedocenitelný.

Nefritové a Jadeitové předměty byly vzácností již jen z podstaty své krásy a ušlechtilosti. Lidé si je také cenili pro jejich tvrdost a tím pádem schopnost držet tvar, což byl během staletí důležitý atribut. Mohl je vlastnit jen někdo velmi zámožný, či královsky titulovaný. Opracování těchto polodrahokamů bylo pro antické řemeslníky náročné, je možné, že tvorbou velkého rituálního nefritového artefaktu mohl tvůrce strávit 5 až 8 let života.

Jak je vybrat?

Každý kus je originál. Žádný předmět není stejný, existují pouze podobné typy. V současné době jsou artefakty nacházeny během vykopávek nebo jsou uvolněny do prodeje ze soukromých sbírek. Zprostředkuji Vám skutečné poklady. Disky a Draky si klienti mohou vybírat i na osobní objednávku. 

U novodobých disků bez zdobení, takzvaných „čistých zářičů“, je strojová výroba přínosem. Čistota tvaru je zachována a disk je cenově dostupný.

Vybírejte podle Vaší intuice. Věřte tomu, že “ten pravý” si Vás zavolá. V první řadě doporučuji zaměřit se na tvar artefaktu, který se Vám líbí, který Vás nejvíce přitahuje a udělat si úzký výběr. Poté se zkuste s konkrétními artefakty propojit. Každý z Vás si najde svůj osobitý způsob. Zkuste si jen dát záměr “chci se s Tebou propojit”. 

Zaměřte pozornost na své tělo, Srdce nebo 3. oko. A naslouchejte. Drak se s Vámi může propojit různými způsoby – emocí, pocity, husinou na těle, hřejivým pocitem, vizí, nebo prostě jen víte, také Vám může přijít do snu. Způsobů je neomezeně. Věřte, že toho pravého opravdu poznáte.

Pokud byste s výběrem potřebovali poradit, kontaktujte nás a rádi Vám pomůžeme.

Níže v galerii najdete pouze ukázku několika artefaktů. Nejsou zde vystaveny všechny kusy na prodej. Pokud máte o nějaký artefakt zájem, navštivte náš e-shop nebo kamennou pobočku na Praze 1.

O discích Bi

Všeobecný názor na tyto disky je takový, že sloužily jako atributy moci, či jako pohřební výbava šlechty a císařů. Jsou nacházeny v hrobech šamanů na Sibiři a v Pákistánu. Disky jim sloužily jako průvodci k přemostění do dalších světů. Jiné záznamy hovoří o řezbách ve tvaru Cikád, které byly posmrtně vkládány do tělních otvorů mumií, aby jimi posmrtně neunikala životní energie. 

Vyřezávaly se podhlavníky k harmonizaci orgánů, nástroje denní potřeby, nádoby k uchování medicíny pro znásobení účinku. Rituální a sakrální předměty. Různé velikosti a tvary disků také byly součástí oděvů, pokrývek hlavy, zařízení domů a paláců. 

Avšak disky Bi byly určeny i k významnějšímu užití. Císařům bylo doporučováno, aby k poddaným hovořili skrze disk držený před jejich ústy. Drželi tak životodárnou energii čchi v těle potomka a představitele božstev. Věřili, že slovo není jen souhrn vibrací a zvuků, ale kombinace hlásek, samohlásek, frekvencí a zvuků, nesena dechem a energií, kterou tak vraceli zpět do koloběhu života. 

Samotný tvar disků Bi je energetickým zářičem, který znají téměř všechny antické kultury. Dynamika kruhového tvaru s otvorem uprostřed umožňuje energii proudit v ose kolmé k disku – vyzařovaná energie má tvar kuželu světla z reflektoru. Pro zvýšení účinnosti je disk postaven ve stojanu kolmo k podlaze. Jejich účinek je samozřejmě umocněn barvou a kvalitou Jadeitu, či Nefritu, případně užitím jiného kamene.

Disk se symboly více pracuje s živými bytostmi (většinou Draky), konkrétně na ně působí v emoční a psycho-energetické oblasti. Disk bez zdobení hlavně prozařuje oblast, na kterou je namířen.

Zdobené disky Bi s výstupky mají příliš mnoho různých provedení, velikostí a účinků, než aby je šlo všechny univerzálně zařadit do podskupin. Disk dělí generovanou energii do malých proudů, stáčí je do rotace nebo do splétajícího se copu, a tím může jeho záře pronikat ještě hlouběji.

O dracích

Naše současná doba si žádá mocné pomocníky pro duchovní práci a ochranu. Jsem poctěna, že mohu být prostředníkem a propojovat Vás s jejich božskou esencí. Přicházejí, aby lidem dali vnitřní sílu, lásku k sobě a schopnost prosadit se.

Bytost Draka, jejíž symbolika je ve většině kultur téměř stejná, nalézáme ve všech lidových tradicích, v pohádkách i v mytologii. V Číně náleželo právo zobrazovat Draka výhradně císaři, který ho používal jako symbol síly a neomezené moci. 

Vzpomeňte si na draky z pohádek – jsou nositeli obrovské odvahy a síly. Pohádky nejsou určené jen dětem, ve skutečnosti se jedná o iniciační příběhy, ve kterých můžeme číst o symbolech a archetypech. Boj s drakem nejčastěji představuje konflikt mezi Já, egem a silami nevědomí. Pokud je drak ovládnut člověkem, stane se jeho služebníkem, slouží k cestování a k ochraně, neboť má křídla a velkou sílu. Drak je zobrazován s hadím ocasem, symbolem spodních sil, a s křídly, symbolem nebeských sil. Kdo se dokáže podívat drakovi do očí, dokáže se podívat do svého podvědomí. Dračí esence pomáhá člověku osvobodit se, projevit své opravdové JÁ.

Draci jsou nároční. Svého adepta rádi zkouší, a to o něco vyššími cíly, než na jaké by si troufl sám. Současně mu ale vytvářejí podmínky, aby těchto met mohl dosáhnout. Nechávají však na svobodné vůli adepta, zda se příležitosti chopí, nebo ji nechá být. Lidé, kteří se s touto esencí propojí a naučí zacházet, dostávají do života cenný Dar – klíč ke své osobní síle a zdravému sebeprosazení.

Jako symbol věčnosti a poslů Nebes byli nefritoví a jadeitoví Draci v Číně uctíváni od nepaměti. První dochované nálezy jsou z období 5000-4500 př.n.l. Draci tehdy vypadali jinak, měli jinou podobu, než jak ji známe dnes ze zemí Asie nebo z evropských legend. 

Antičtí tvůrci zřejmě vycházeli z tvaru disků Bi, čočkového průřezu s otvorem uprostřed. Byl brán jako prvotní symbol Univerza, kde vnitřní vidění šamana mohlo vnímat jeho mystickou sílu.  Sílu, která koluje v legendách po celou historii lidstva v mnoha podobách. Sílu, která je potravou Duše a nezbytnou esencí Bytí ve hmotě, jež dokázali přiřadit jen majestátním tvorům, jejichž existenci má lidstvo zapsanou hluboko v kolektivním nevědomí. Někde hluboko v Duši si je pamatujeme, protože před mnoha tisíciletími jsme s nimi společně žili. 

 

Typy Draků

Koláčkový drak – původem malý disk Bi, rozvinutý do podoby bytosti Draka je oblíbeným průvodcem pro vnitřní práci a osobní růst. Jedná se o prvotní tvar Draka vůbec, svým tvarem může připomínat embrio. Název těchto Draků je v odborných kruzích uváděn jako prasečí drak. Energie artefaktu s dračí entitou tvoří most do vyšší úrovně Vědomí, s jeho pomocí se lze spojit s božskou esencí. A komunikovat s bytostmi spodních i horních světů. 

Naříznutí disku je zároveň čumákem i špičkou ocasu Draka. Existují varianty, kde hlava je oddělena od ocasu, i když hlava je stále ještě v kontaktu s konečkem těla. 

Koláčkový Drak drží formu energetického „zářiče, který je zasvěcený tomuto mystickému tvorovi. 

 

“Když si Drak přeje být malý, změní se v bource morušového. Ale když chce být velký, může zaplnit celý vesmír.” (Guan Zhong 723-645 př.n.l.)

 

Céčkový Drakčasem byl koláčkový Drak obohacován hřbetními ostruhy nebo ploutví, postupem času se měnil i tvar hlavy vzdalující se od konce ocasu. Přidávalo se symbolické zdobení na těle draka, které se stávalo protáhlejším a štíhlejším. Tím opouštěl pratvar kruhu-disku a přijímal vlastní formu připomínající písmeno C. Tento Drak i v jeho astrální podobě se blíží více hadovitému tvaru.

I v této variantě je mnoho tvarů hlavy, ostruh a posléze i forem těla – zvlněných do tvaru tykve, prohlého C, uzavřeného do tenkého O, a podobně. Různé varianty Draků stále přibývaly, jak se dostávaly do jiných oblastí impéria, stejně tak pod vlivem měnících se kultur a forem náboženství. 

 

“Čínští draci mohou dosáhnou letu jen prostřednictvím své mystické síly.”

 

Následovalo plné rozbalení Draka do dynamické pozice, dle kritérií jeho živlu a prostředí, ke kterému byl přiřazen, a ve kterém se přirozeně vyskytoval, až do dnešní podoby.

Jak s artefaktem pracovat?

Práce s Drakem vyžaduje hlavně pokoru a trpělivý přístup. Po vzájemném nacítění Drak teprve ukáže, jaká obětina je mu blízká, kterou bude chtít mít co nejblíže, aby projevil své vlastnosti a schopnosti. Je vhodné se mu věnovat téměř každý den, pozornost bytosti v symbióze je pro něj velmi důležitá.

V prvé řadě doporučuji artefakt dobře omýt pod tekoucí vodou, popřípadě jemným mýdlem bez parfemace. Určitě nepoužívejte chemikálie, protože by mohlo dojít k narušení povrchové struktury kamene a tím i k jeho rychlé degradaci, případně ke změně barvy.

Pokud s Drakem nemáte zkušenosti, nejprve je vhodné s artefaktem pouze spát. Když se ukládáte ke spánku, položte jej na místo na těle či lůžku, kam si bude sám přát. Dejte ovšem pozor, aby se nerozlomil. Pozorujte změnu v pocitech v jednotlivých částech těla nebo ve vydatnosti spánku. Je možné, že si už po velmi krátké době všimnete změn ve Vašem snění. 

Jadeit i Nefrit má rád lidský kontakt a naopak. Berte jej často do rukou, zkoumejte jej, pečujte o něj. Tím se nejen rychleji naladíte na energetický zářič, kterým artefakt bezesporu je, ale také posouváte tímto konáním veškeré podprahové vjemy do plného vědomí, a brzy si budete schopni sami cíleně ordinovat místo a čas působení. Naučíte se jej vnímat, je možné, že Vás sám brzy povede k další práci. 

Při řízené meditaci s artefaktem jej držte zespodu ve spojených dlaních nebo ho na sebe jednoduše pokládejte. Můžete zkusit jej vizualizovat v mysli a přesouvat uvnitř těla, případně ho nosit přímo na oděvu nebo na těle. Práce s Drakem se velmi záhy ve Vašem životě projeví.

 

Umístění

Drakovi je třeba projevit náležitou úctu. Abyste plně využili vlastnosti artefaktu, i když s ním právě nepracujete, měl by být uložen ve stojanu v úhlu cca 70-90° vůči zemi. Zvažte, v jaké výši ho chcete nechat pracovat – na komodě, na skříni, či na nočním stolku.

Mějte Draka na místě, kde se s ním můžete každý den pozdravit minimálně očima a snažte se jeho místo neměnit. Slunci by měl být vystavován minimálně. Očista, pokud cítíte, že je zapotřebí, je vhodná pod tekoucí studenou vodou, ideálně pod přírodním pramenem.

Artefakt nabíjíte svým kontaktem, hlavně projevem úcty vůči němu. Mějte na paměti, že tento posvátný kámen má tak hlubokou historii, po kterou byl stále uctíván, že i on rozhoduje, bude-li s Vámi, nebo nedopatřením spadne, praskne, či se jinak poškodí a odejde od Vás. Při intenzivní práci s těmito předměty není výjimkou, že změní barvu, mění svou teplotu nebo ve vypjatých situacích mohou puknout díky pnutí neharmonických energií.

 

Máte ve svých rukou fyzickou možnost zakoušet Plné Bytí.

Kolik stojí?

Jedná se o sběratelské kousky, cena je individuální dle odhadovaného stáří artefaktu, barvy Nefritu či Jadeitu, pořizovací ceny, ceny za dopravu, hloubky jeho účinků atd.

Na přání je možné zajistit různé tvary a velikosti nefritových Draků, případně i barvy těchto mýtických tvorů z rukou mistrů staré Číny. Některé tvary a barvy jsou obvyklé více, jiné de facto pro západní trh neexistují. Trpělivost v hledání Vašeho Draka dostává další rozměr, stejně tak pokud hledáte více kousků do svých sbírek.