Puncovní značky

Společnost Aureola s.r.o. je registrována u Puncovního úřadu ČR pod registračním číslem 15055.

Registraci si můžete ověřit na stránkách Puncovního úřadu ČR.

Puncem ryzosti musí být podle zákona označeny šperky o hmotnosti vyšší než 3g.