Vrácení a výměna zboží

  Jak postupovat, když vám zakoupené zboží nevyhovuje a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě.

  Pro reklamaci nebo vrácení zboží nás kontaktujete na email: obchod@wordpress-830901-3472277.cloudwaysapps.com

  Reklamace a vrácení zboží vyřizujeme do 30 dnů.

  Podrobné pokyny k reklamaci a vrácení zboží naleznete níže ve Všeobecném ustanovení.

  1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

  1.1.

  Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

  1.2.

  Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

  1.3.

  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či scan na email). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

  1.4.

  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  1. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  2.1.

  Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

  Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

  Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

  2.2.

  • Převzetí zboží
   Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  • Náklady spojené s vrácením zboží
   Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  • Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
   Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

   

  Podrobnosti, kdy můžete či nemůžete od smlouvy odstoupit naleznete v obchodních podmínkách.